NRK undersökte närmare vad skogsmyrar gömmer på och sipprar upp som klimatgaser.

Att värma sina hus med torveldning är det många som gör i den norrländska glesbygden. Effektivt och prisvärt istället för elda med ved, briketter, flis eller pellets. Längre västerut i Norge tog NRK’s undersökande journalister på sig stövlarna för undersöka vad en skogsmyr gömmer på. Läsvärt.