Kommer snart

Hypoklorsyra (HOCl) är ett effektivt desinfektionsmedel mot alla typer av mikrober som bakterier, virus och svamp. Hypoklorsyra tillverkas av människokroppen och är en del av kroppens immunförsvar.

Hypoklorsyra har testats på flera laboratorium runt om i världen och visat sig snabbt oskadliggöra Coronavirus (Covid-19) , Novovirus/Calicivirus (vinterkräksjuka), adenovirus, poliovirus, och Hepatit B förutom flera andra virusstammar, alla bakterier samt svamp.

Länk: Aftonbladet om medlet som kan produceras lokalt.