Tillståndet i glesbygden

Inez Abrahamzon i Latikberg när Vilhelmina, Västerbotten skriver om tillståndet i glesbygden när Trafikverket har fått för sig att lönsamhetsoptimera.
Läs- såväl mycket tänkvärd länk.
En bit norrut i Kalix övre obygd, östra Norrbotten är tillvaron inte ett spår bättre. I samfällighetsföreningarna kommer man inte överens och samfällighetsföreningarna är i luven på varandra efter Lantmäteriets undermåliga förrättningar.

För att färdas på de illa underhållna vägarna behöver man minst en SUV eller möjligen en Citroën med gashydraulik så man slipper sitta och skaka flera dagar efteråt.

Thank you for reading this post!

Be the first to comment

Leave a Reply