Myndigheten som leker med statens pengar och sår splittring bland folk

Tjänstemän i Fortifikationsverket skapar bara en massa obehagliga hotfullheter

Grannen till militärlägret Grubbnäsudden i Norrbotten, Kalix kommun, en privat och fridsam markägare har oförskyllt hamnat i skottgluggen.

På hans mark fanns tills nyligen en byggnad som tidigare för mer än 20 år sedan har använts som bastu av militären i Fo 67 mot ett årligt arrende. Sedan försvarsmakten år 2000 avvecklade Kalix försvarsområde (Fo 67) har inget arrende betalats och det kan inte heller överlåtas utan markägarens godkännande.

För två år sedan spärrades bastun av och lås byttes, skyltar sattes upp på bastudörren att det pga inget arrende hade erlagts. Markägaren möttes genast av hat och äggkastning mot en av sina bilar, en Audi Avant som han hade parkerat på sin mark. Bakluckan stals och lyktorna slogs sönder.

Byggnaden blev till en minnesplats med kulturhistoriskt värde över den unika innovationskraften och nytänkandet i Kalix kommun som i modern efterkrigstid har  genererat fler än 1100 patent, en fredlig lösning. Något som ogillas främst bland byråkrater med egna agendor  för innovatörer och uppfinnare är lätta att känna igen ty det är dem som alltid går längst fram med alla pilarna i ryggen.

Synbarligen blir det som svårt att gräva fram byggnaden så den ens kan lyftas med en Liebherr LTM mobilkran vilket de kunniga killarna från Havator menade skulle gå. Vilket de hade rätt i
.
Vad händer 2020-03-31? Intressant fråga och vi for därför dit för skåda spektaklet när statens tjänare i närvaro av polisen stal en privatägd timrad byggnad som tidigare användes som bastu, och under senare tid som kulturhistorisk minnesplats över den unika innovationskraften i Kalix kommun. Ett kreativt kluster med nytänkande som under efterkrigstiden har genererat fler än 1100 patent. Militären använde det som ett argument för att byggnaden skulle flyttas till militärlägret i Grubbnäsudden. Fortifikationsverket hade sökt rivningstillstånd hos kommunen som beviljade det mot bättre vetande. Att riva en byggnad är inte detsamma som flytta byggnaden.

Lomben United anser att statens pengar bättre kan användas till Coronabekämpning och undrar om det inte är långt billigare att gå till markägaren för att be om att få hyra den tidigare bastubyggnaden än att stjäla den. Markägaren har aldrig visat sig vara omöjlig, kanske det inte heller blir mycket dyrare att bygga en ny bastu? Eller kostar prestigen för mycket? Vad blir vinsten med att trampa på andras rättigheter och skapa osämja?

Se mer om Fortifikationsverkets konflikter som sår splittring nära Grubbnäsudden.

* Enligt Jordabalken 8 kap #21 är arrendatorn inom tre månader skyldig att erbjuda markägaren att inlösa byggnaden. Vilket inte har gjorts.

Egg on the car
The car’s tailgate was stolen. Despite the police report and a preliminary investigation, the police and prosecutor in Stockholm did not want to cordon off the crime scene with a blue ribbon and the building was stolen.

Svenska statens ögontjänare

Stöldförberedelsen syns tydligt.

I Grubbnäsuddens militärläger har förberedelserna av placeringen för den timrade och tillika stulna byggnaden redan gjorts klar.

* Alla bilder på innovatörer och uppfinnare som har varit verksamma i Kalix Kommun och under modern efterkrigstid skapat fler än 1100 patent och funnits i minnesbyggnaden är flyttade till säker plats. På sin tid sprängde och stal även Daesh, islamiska statens tjänare allt värdefullt de kom över för sälja och förstärka krigskassan.