Svenska statens ögontjänare

Stöldförberedelsen syns tydligt.

I Grubbnäsuddens militärläger har förberedelserna av placeringen för den timrade och tillika stulna byggnaden redan gjorts klar.

* Alla bilder på innovatörer och uppfinnare som har varit verksamma i Kalix Kommun och under modern efterkrigstid skapat fler än 1100 patent och funnits i minnesbyggnaden är flyttade till säker plats. På sin tid sprängde och stal även Daesh, islamiska statens tjänare allt värdefullt de kom över för sälja och förstärka krigskassan.

The true story about a young swedish heroine. The mother Malena Ernman tells.

Read everything in Guardian. Link will open.

‘You celebrities are basically to the environment what anti immigrant politicians are to multicultural society,” Greta says at the breakfast table early in 2016. I guess it’s true. Not just of celebrities, but of the vast majority of people. Everyone wants to be successful, and nothing conveys success and prosperity better than luxury, abundance and travel, travel, travel.