Framtidens åkdon i glesbygden längs Struves meridianbåge?

Franky Zapata the French" flyboard" inventor has just crossed the English channel

Bränslet i ryggsäcken är vanlig Kerosene A-1 (lampolja)
Zapata.com

Med tanke på innovationskraften som onekligen finns i Kalix kommun med fler än 1100 patent i modern efterkrigstid trots alla ansträngningar som görs för att motarbeta uppfinnare och innovatörer så är det inte mycket som förvånar längre.

* Aftonbladet rapporterar om Franky Zapata färd över den engelska kanalen.
* SR rapporterar.
* Struves meridianbåge.