Förstörelse av minnesplats med historiska värden

Stadsbyggnadsnämnden i Kalix Kommun har beviljat Fortifikationsverket rivningstillstånd av en kulturell minnesplats på privatägd mark. Samtidigt som rivningstillståndet beviljades har Fortifikationsverket sökt bygglov och lämnat in ritningar på en precis likadan byggnad (enligt ritningen) men på statens mark.

Vad kommunalrådet Torbjörn Nilsson [s] tydligen inte känner till är att i Kalix Kommun har det tillkommit fler än 1100 patent under modern efterkrigstid (en världsunik miljövänlig innovationskraft). Uppfinnaren Assar Nordebo som syns på väggen var troende och hade en särskild anknytning till Grubbnäsuddens bönehus där han varje vecka spelade fiol till mångas glädje. Var det vid bröllop blev äktenskapen mycket hållbara. Innovationskraften hos Assar Nordebo är upphovet till en del av patenten från Kalix Övre Bygd.

Sveriges uppfinnares medverkan i Regeringens Klimatplan 2020

Att förstöra kulturella minnesplatser med konstnärliga värden är inget att eftersträva. Det skapar bara problem. Jämför med alla turer kring Säpos dygnet runt bevakade konceptkonstnär Lars Vilks och hans platsspecifika konstverk Nimis.

De allra flesta vill nog inför framtiden behålla innovationskraften i Kalix Övre Bygd istället för satsa alla pengar på vapenindustrin, krig & ond bråd död.

Att jämföra med Islamiska statens illdåd i Syrien.

IS krossar arkeologiskt arv (Länk National Geographic SE).

IS tillfogar ännu ett monument till listan över förstörda minnesmärken i den syriska staden Palmyra. Den här gången gick det ut över den romerska triumfbågen.

Syrien och Irak har tvingats på knä av IS och kriget mot det arkeologiska arvet, som utkämpas med sprängämnen och bulldozrar.

IS säger att förstörelsen är religiöst grundad, men de har samtidigt stulit och sålt vidare otaliga konstskatter med stor förtjänst för att finansiera sitt stridande.

– Sverige rustar för krigsberedskap enligt kommunalrådet Torbjörn Nilsson [s].

Foto Lotta Nilsson

Vad är det som gäller enligt lagen? Läs mer här.
– Vad gör och säger Sveriges innovationsminister Ibrahim Baylan, är det en miljövänlig utveckling värt att sträva efter?