Förstörelse av minnesplats med historiska värden

Stadsbyggnadsnämnden i Kalix Kommun har beviljat Fortifikationsverket rivningstillstånd av en kulturell minnesplats på privatägd mark. Samtidigt som rivningstillståndet beviljades har Fortifikationsverket sökt bygglov och lämnat in ritningar på en precis likadan byggnad (enligt ritningen) men på statens mark.

Vad kommunalrådet Torbjörn Nilsson [s] tydligen inte känner till är att i Kalix Kommun har det tillkommit fler än 1100 patent under modern efterkrigstid (en världsunik innovationskraft). Uppfinnaren Assar Nordebo som syns på väggen var troende och hade en särskild anknytning till Grubbnäsuddens bönehus där han varje vecka spelade fiol till mångas glädje. Var det vid bröllop blev äktenskapen mycket hållbara. Innovationskraften hos Assar Nordebo är upphovet till en del av patenten från Kalix Övre Bygd

Att förstöra kulturella minnesplatser med konstnärliga värden är inget att eftersträva. Det skapar bara problem. Jämför med alla turer kring Säpos dygnet runt bevakade konceptkonstnär Lars Vilks och hans platsspecifika konstverk Nimis.

De allra flesta vill nog inför framtiden behålla innovationskraften i Kalix Övre Bygd istället för satsa alla pengar på vapenindustrin, krig & ond bråd död.

– Sverige rustar för krigsberedskap enligt kommunalrådet Torbjörn Nilsson [s].

Foto Lotta Nilsson