Fortifikationsverket bygger luftslott i Kalix kommun

  • Lomben United gillar genuint kreativa människor som Georg Strömbäck, 86.
  • Lomben United gillar inte Fortifikationsverket Region Norr som för bevara prestigen med statens pengar försöker bygga luftslott vid militärlägret Grubbnäsudden, Kalix kommun.
    Grubbnäsudden, Kalix Kommun
    Hultqvistdoktrinen

     

Leave a comment