Varför tar Kalix Kommun lätt på frågor om brandsäkerhet och trygghet?

Faktum är att man placerar sig bland de sämsta av Sveriges 290 kommuner enligt Kolada-statistik från SKL och MSB (Länk). Därför är svartbyggen på statens mark i Kalix Kommun med ultralåga sanktionsavgifter som följd inte särskilt förvånande. (4000 kr för svartbyggena på bilderna i tidigare inlägg) för kompetensen saknas.

 

Leave a comment